Erol ÖZDİL

İlçe Malmüdürü

  
Kemalpaşa Mahallesi
 Hükümet Konağı
 K:3
 Tel: 715 10 47