EKONOMİK DURUM
 
Sanayi ve Ticaret 
I - İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 
 

        Uzun yıllar geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan İnegöl, yöresinde verimli ormanların bulunması nedeniyle 1929 yılından itibaren orman ürünleri işlenmeye başlanmıştır. Mobilyacılık işkolu için kurulan Küçük Sanayi Sitesi'nin ihtiyaca cevap vermeyişi nedeniyle büyük sanayi olarak bilinen mobilya imalathaneleri kurulmuştur. Türkiye’nin ilk ilçe organize sanayi bölgesi olan ve 1977 yılında 3.000.000 m²‘lik bir alanda kurulan Organize Sanayi Bölgesi zamanla burada faaliyete geçen, başta tekstil ve orman ürünleri alanında olmak üzere 108 parselde, 73 (73 faal, ) kuruluş ile hizmet vermekte, takriben 13.335 kişiye istihdam sağlamaktadır.

 

        Bölgede ağırlıklı olarak tekstil ve konfeksiyon işletmeleri göze çarpmakla birlikte; sünger üretimi, sunta ve kontrplak üretimi, gıda üretimi, yem üretimi, ambalaj, cam, orman ürünleri-mobilya, kimya, gıda, döküm ile otomotiv yan sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler vardır.

 
 
II – İnegöl Mobilya Ağaç İşleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 
 
 
         İnegöl’de sanayicilerimizin ucuz arsa taleplerini uzun yıllar karşılaması planlanan Mobilya Ağaç İşleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 11/05/2006 tarihinde 245 sicil numarasıyla Bursa İl Özel İdaresi, İnegöl Belediyesi ile İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında kurulmuştur. Sınırları 2 etap halinde düşünülmüş, 1. etap 4100 dönüm, 2.etap 2650 dönüm olmak üzere toplam 6750 dönüm arazi seçimi yapılmıştır. 4100 dönümlük 1.etap üzerinde kamulaştırma çalışmalarına başlanmış ve % 99’u bitirilmiştir. Kamulaştırma çalışmaları ve planlama çalışmaları devam ederken Mobilya Ağaç İşleri ve yan sanayisi ile ilgili yatırımcılardan arsa talebi toplanmış, talepler doğrultusunda bugüne kadar 116 adet firmaya 2500 dönüm yer tahsisi yapılmıştır. Bu firmalardan 91’ü İnegöl’de, 25’i ise İnegöl dışındadır. Halen yer tahsisi yapılmaya devam edilmektedir. 32 adet fabrika faaliyette olup 44 fabrika inşat halindedir.100 civarında sanayici proje çalışması yaparak inşaat ruhsatı almıştır.
 
        İnegöl 2015 yılında 705 firma ile 796.193.751,84 $ ihracat gerçekleştirmiştir. İhracat rakamları içerisinde en yüksek orana mobilya sektörü sahiptir. 648 firma ile toplam ihracatın %41’i bu sektör tarafından gerçekleştirilirken; Tekstil, Gıda, Orman Ürünleri, Otomotiv Yan Sanayi, Kimya, Makine&Metal ve Diğer Sektörler ihracat rakamları ile Mobilya Sektörünün arkasından gelmektedir.
 
2015 YILI İHRACATININ SEKTÖREL DAĞILIMI
 

SEKTÖR

TUTAR USD

TEKSTİL

$317.136.493,33

MOBİLYA

$330.469.968,13

ORMAN ÜRÜNLERİ

$43.238.251,46

GIDA

$45.839.858,94

KİMYA

$9.974.967,48

OTOMOTİV YAN SANAYİ

$30.620.794,49

MAKİNE & METAL

$4.427.521,89

DİĞER SEKTÖRLER

$14.485.896,12

GENEL TOPLAM

$796.193.751,84

2015 YILI İTHALATININ SEKTÖREL DAĞILIMI 
 
        İnegöl 2015 yılında 41 firma ile 268.880.928,64 dolar ithalat gerçekleştirmiştir. İthalat rakamları içerisinde en yüksek ithalat oranına orman ürünleri sektörü sahiptir. Toplam ithalatın yaklaşık olarak %45’i bu sektör tarafından gerçekleştirilirken; Tekstil, Kimya, Otomotiv Yan Sanayi, ve Diğer Sektörler ithalat rakamları ile Tekstil Sektörünün arkasından gelmektedir.
 

SEKTÖR

TUTAR USD

TEKSTİL

$79.545.495,48

MOBİLYA

$2.746.885,84

ORMAN ÜRÜNLERİ

$122.514.969,87

GIDA

$7.079.769,90

KİMYA

$24.716.831,68

OTOMOTİV YAN SANAYİ

$14.012.698,43

MAKİNE & METAL

$2.588.222,79

DİĞER SEKTÖRLER

$15.676.054,65

GENEL TOPLAM

$268.880.928,64

         İlçemizde Gümrük Müdürlüğü 11.02.2012 Cumartesi günü Sayın Bakanımız Hayati Yazıcı’nın katıldığı açılış töreni ile resmen faaliyete başlamıştır. Gümrük Müdürlüğü “Mobilya İhtisas Gümrüğü” olmakla birlikte “Bitki ve Bitkisel Ürünlerin İthalat ve İhracat Gümrüğü” olarak da yetkilendirilmiştir. Bu kalemlere ilaveten, ithalat yahut ihracat kısıtlamalarına tabi olmayan her türlü eşyanın gümrük işlemleri de yapılabilmektedir. Ayrıca 27 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Bursa Yenişehir Havaalanı yolcu işlemleri Müdürlük personeli tarafından yürütülmektedir.
        İlçemizde 1 adet Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi bulunmaktadır.Küçük Sanayi Sitesinde 651 işyeri bulunmakta olup, çalışan sayısı yaklaşık 4.835’dir.
        İlçemiz Vergi Dairesi’nin 2016 yılı Eylül ayı sonu itibariyle mükellef, tahakkuk-tahsilat bilgileri aşağıya çıkarılmıştır.

Faal Mükellef Sayısı

13.898

Vergi Gelirleri Tahsilat Tutarı

332.751.832,14 TL

Tahakkuk Tahsilat Oranı

% 0,56

        Ticaret, mobilyacılık, sanayi ve tarımın dışında Oylat Kaplıcaları ve İnegöl tipi köfte yapan lokantalar ilçeye önemli bir gelir sağlamaktadır.

        İlçede bir çok kooperatif bulunmakta ve faaliyetlerini sürdürmektedir.Ticaret ve Sanayi Odası, Ziraat Odasından başka Esnaf Odaları, 1 adet Pancar Kooperatifi, 1 adet Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi, 8 adet Tarım Kredi Kooperatifi, 61 adet Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 19 adet Tarımsal Sulama Kooperatifi, 1 adet Et Üreticileri Birliği ve 1 adet Süt Üreticileri Birliği bulunmaktadır.

        İlçemizde İnegöl Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile Marangoz ve Mobilyacılar Odasının işbirliğiyle 2000 yılından beri düzenli olarak her yıl iki defa mobilya fuarı düzenlenmektedir.

        Bölgede en önemli doğal kaynak ormandır. Nitelikli memba suyu Sultan Su ve Sude Su adıyla, Maden Suyu ise Kınık ve Freşa markasıyla şişelenerek satılmaktadır. Turistik tesis olarak Oylat Kaplıcalarının yanı sıra Uludağ’ın ilçe sınırları içinde kalan kısımlarındaki ormanlar gelecekte turizm açısından rezerv oluşturmaktadır.